Kiến Nhật – Luôn làm hài lòng khách hàng bằng những dịch vụ, sản phẩm nội thất độc đáo cho các công trình.
Luôn là tập hợp của những con người sáng tạo và cầu tiến, đem lại hiệu quả bằng các gia tăng giá trị cho khách hàng, công ty và cộng đồng xã hội.

0909.147.158 info@kncvn.com

Four Columns Wide

HomeShopFour Columns Wide

LT20 – PEBBLE

LT60 – HESSIAN

LT85 – GRAPHITE

LT90 – CHALK

LA20 – PEBBLE

LA60 – HESSIAN

N073 – CHARCOAL

N074 – OBSIDIAN

N154 – CREAM WHITE

N161 – PALE MIST

N162 – CHALK GREY

N163 – SOFT GREY

Sorry, the comment form is closed at this time.