Kiến Nhật – Luôn làm hài lòng khách hàng bằng những dịch vụ, sản phẩm nội thất độc đáo cho các công trình.
Luôn là tập hợp của những con người sáng tạo và cầu tiến, đem lại hiệu quả bằng các gia tăng giá trị cho khách hàng, công ty và cộng đồng xã hội.

Tin tức

HomeTin tức (Page 2)

Thi công mái ETFE đã được triển khai thành công trong các dự án dưới nhiều điều kiện khí hậu khác nhau, khắc phục hiệu quả nhiều thách thức. Mái Texlon® ETFE hiện đang hiện diện tại Philippines, góp phần vào tương lai kiến trúc