Kiến Nhật – Luôn làm hài lòng khách hàng bằng những dịch vụ, sản phẩm nội thất độc đáo cho các công trình.
Luôn là tập hợp của những con người sáng tạo và cầu tiến, đem lại hiệu quả bằng các gia tăng giá trị cho khách hàng, công ty và cộng đồng xã hội.

Tin tức

HomeTin tức (Page 3)

Sự đa dạng màu sắc của sáu tấm Rodeca mờ đã giúp Jacobs Architecture tạo dựng một 'mặt tiền độc đáo' cho trường học Mandeville ở Aylesbury [caption id="attachment_13124" align="aligncenter" width="1000"] Trường Mandeville ở Aylesbury, Buckinghamshire.[/caption] Jacobs Architecture đã lựa chọn hơn một trăm tấm tường Kristall